eğitim vakfının galatasaray’ın borcunu kapatmasını engelleme nedeni – Gala Sözlük
galatasaray eğitim vakfının galatasaray'ın borcunu kapatmasını engellemesinin nedeni galatasaray'ın halihazırda geçerli olan 10. tüzüğünün 167.maddesinin 4.bendinde açıkça yazılmıştır. birebir aktarıyorum;

"Genel Kurulca karar verildiğinde seçilecek 5 (beş) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile sair değerler verilen Genel Kurul kararı uyarınca Galatasaray Lisesi'nin ihtiyaçları için kullanılmak kaydı ile Galatasaray Eğitim Vakfı'na devir olunur".