Farkımız – Gala Sözlük

Farkımız

*gala sözlük diğer sözlüklerden farklı olarak yaşayan bir yapıdır. sanal ortamı ve gerçek hayatı birleştirir.

*gala sözlük hem bir galatasaray interaktif sözlük uygulamasıdır hem taraftar forumudur hem de online bir galatasaray ansiklopedisidir.

*gala sözlük mensuplarına değer verir ve onlardan aldığı katkıyla galatasaray camiasına katma değer üretir.

*gala sözlük’te yazılan tüm girdiler kıymetlidir ve bu kıymeti gala sözlük, üyelerine verilen hediyeler ile tanıdığı imkanlarıyla gösterir…

*gala sözlük’te sansür yoktur. gala sözlük’te baskın bir dünya görüşü ve ona dayalı totaliter bir anlayış söz konusu değildir. gala sözlük’te galatasaray ve spor çerçevesinde kalmak koşuluyla küfür ile hakaret etmedikten sonra her türlü eleştiri yapılır.

*gala sözlük’te engellemek de yoktur. gala sözlük’te diğer interaktif uygulamaların aksine her galatasaraylı her galatasaraylının fikrine katılsa da katılmasa da saygı göstermek ve dinlemek zorundadır. hiçbir üye bir başka üyeyi görmezden gelemez.

*gala sözlük’te tematik mod yoktur. Her galatasaraylının yazdığı kıymetli olup tüm Galatasaraylıların dikkatine ve istifadesine sunulur bundan dolayıdır ki tematik mod bir dayatma biçimi olduğundan gala sözlük’te yeri yoktur.

*gala sözlük’te ukde denilen saçmalık yoktur zira her girdi, yazarını bağlayan ve anlam bütünlüğü olan kıymetli birer imzadır. başkasının tamamladığı bir girdi yani doldurulan ukde mevhumu galatasaraylılıkla çelişir…

*gala sözlük üyeliği ayrıştırıcı değil kapsayıcıdır ve bu yüzden gala sözlükte herhangi bir üyelik adaylığı yoktur. okurluk yahut çaylaklık, galatasaraylılıkla örtüşmeyen primitif merhalelerdir. galatasaraylı olduğunu mülakat yoluyla ispatlayan ve kullanım koşullarını kabul eden herkes anında gala sözlük üyesi olur.

*gala sözlük’te linç yoktur. gala sözlük’te ego tatmini gibi zavallılıklar da yoktur zira aslolan galatasaraydır. bu yüzden popüler olmak için kitle psikolojisine takılıp galatasaraylılığını yitirdiğinin farkında olmayan et yığınlarından başka bir mevkidedir gala sözlük mensupları…

*gala sözlük’te puanlama yoktur. on, of, ofsayt, debe, 10 numara, haftanın, ayın, yılın, çıkmaz ayın en beğenileni denen saçmalıklara gala sözlük’te yer yoktur zira galatasaraylılık mevhumu herdem doğru bildiği değerlerinin hakim toplum görüşüyle çelişmesine rağmen ali sami yen ve arkadaşlarının kurucu değerlerine oradan da gül baba’nın dünya görüşüne kadar uzanır…

*gala sözlük’te ihbar, şikayet, muhbir yoktur hatta ismailenver’in galatasaray platformlarında önerdiği murakebe seçeneği de yoktur zira her türlü jurnalleme galatasaray-ı ocağı ülküsüne terstir…

*gala sözlük’te ceza yoktur. gala sözlük hiç kimsenin egosunu tatmin etme mecrası olmadığı gibi tüm galatasaraylılardan azami katkı almayı hedefler. gala sözlük’te üyeler ya vardır ya da uçmağa varmıştır. Uçmağa vardırmayacak hiçbir davranış da cezalandırılmayı hak etmez.

*gala sözlük’te kullanıcı hesaplarının hangi hallerde kapatılacağı belirtilmiş olup bunun dışında herhangi bir keyfi hesap kapatma uygulaması söz konusu dahi olamaz. Bununla birlikte hiçbir gala sözlük üyesi de kendi kendine hesabını kapatamaz zira Galatasaraylı kaçmaz. Girdi girmek istemeyen yahut girilen girdilerden rahatsız olan üye ancak ve ancak gala sözlük’e girmeye ara verebilir.

*gala sözlük’te yazılı olmayan hiçbir hiyerarşi söz konu değildir. eşitlerin en eşiti, kayırılan, pohpohlanan yazar olamaz zira her galatasaraylı diğer galatasaraylının karındaşıdır ve birbirine denktir…

*gala sözlük’te ötekileştirme yoktur dolayısıyla linç de olamaz… hiçbir gala sözlük mensubu diğer bir gala sözlük mensubuna hatta galatasaraylıya tahakküm kuramaz, tehdit edemez, yalnızlaştırıp ötekileştiremez. gala sözlük tahammülsüzlüğe ve saygısızlığa geçit vermez.

*gala sözlük’ün nihai gayesiyse ilerde galatasaray camiasına eklemlenerek galatasaray topluluğuyla organik bir bağ teşkil edip galatasaray’a her mecrada her mevkide ve her merhalede en müşkül ahvalde en meşakkatli yolda bile katkı verecektir! galatasaray kin’dir!!!