fethi isfendiyaroğlu – Gala Sözlük
galatasaray'ın 12.başkanı ve 2 kere galatasaray lisesi müdürlüğü yapmış tevfik fikret'in halefidir. gül baba'nın efsane değil tarihi bir kişilk olduğunu ispatlamış, süleymaniye ve beyazıt kütüphanelerini taramış, ali sami yen ile mezar taşlarını dolaşmış, tüm istanbul'u arşınlamıştır.

dört cilt olarak yazmayı planladığı galatasaray tarihi ancak sadece ilk cildini yazabildiği tarihimizin en kapsamlı galatasaray çalışmasının da müellifidir.

1929-1933 yıllarında müdürlüğünü yapan fethi isfendiyaroğlu'nun aşağıdaki açıklaması, eğitimin amacını belirlemesi bakımından çok önemlidir:

"yurdumuz içinde olduğu kadar yurd dışında da bu derece bir ilgi uyandırmış olan galatasaray'ın çok eski bir irfan müessesesi oluşu bile başlı başına türkiye maa-rifi ve sosyal hayatı tarihine şan vermeye yeter bir varlıktır. zaten bu hakikat, galatasaray'lı olmayan bir çok selahiyet sahibi maarifçilerimizin, aydın müverrih ve mütefekkirlerimizin muhtelif eserlerindeki yazılarında da kabul ve tasdik edilmektedir. hiç şüphe yoktur ki bir terbiye ocağının değeri, ancak yıllarca sinesinde barındırıp nesil nesil yetiştirdiği gençlerin kemiyet ve keyfiyetçe olan verim ve nisbeti ile ispat edilebilir."