galatasaray mektebi – Gala Sözlük
herhangi bir osmanlı sarayı içerisinde olmayan devlete memur yetiştiren tek mekteptir. yaklaşık 7 asır boyunca sırasıyla edirne sarayı mektebi (edirne başkent iken), eski saray mektebi (bugünkü istanbul üniversitesi beyazıt kampüsü rektörlük civarı), yeni saray mektebi (topkapı sarayı içi), ibrahim paşa sarayı mektebi (sultanahmetteki şimdinin müzesi zamanında pargalı ibrahim'e bağlı adam yetiştiren mektep) ve iskender çelebi sarayı mektebi (pargalının rakibi defterdara ait küçükçekmecedeki sarayında bulunan mektepti) dahil tüm bu 5 mektepten çok daha faydalı olan çok daha fazla sayıda memur yetiştiren, içinden diğerleri gibi hain çıkartmayan üstelik kurucusu basit bir derviş olan (diğerleri gibi birbirini öldürtmeye çalışan popülist ve oportunist zengin, kudretli devlet adamları tarafından kurulmayan) galatasaray tüm imparatorluğun ruhu oldu.

mektep daha sonra sultani'ye dönüştükten sonra da devlete hizmet etmeye devam etmiş önce meşrutiyetin sonra da cumhuriyetin kurulmasına önayak olmuş sadece türkiye'nin değil arnavutluk'un, karadağ'ın, suriye'nin ve birçok devletin emperyalistlere karşı bağımsızlığını kazanmasının önünü açmıştır.

bugünde en sağdaki fatin rüştü zorlu'dan en soldaki mümtaz soysal'a kadar; israil cumhurbaşkanı yitzhak ben-zvi'den türkiye başbakanı suat hayri ürgüplü'ye kadar her cenahtan her mezhepten ve her meşrepten adamı tek bir gaye etrafında toparlayan mektebin adıdır...
kökü 1481'e, 2. bayezid'e, gül baba'ya dayanan, galatasaray'ın doğduğu mekteptir. nice doktorlar, şairler, yazarlar, siyasiler, bürokratlar, diplomatlar ve daha nice sayısız faydalı insan yetiştirmiştir. gururumuzdur.