galatasaray üniversitesi – Gala Sözlük
galatasaray eğitim öğretim kurumu, kuruluşundan 25 ay sonra, 6 haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kuruluş ve kadro kanunu ile üniversite statüsüne geçmiş ve kuruluşundaki kamu tüzel kişiliğine uygun şekilde yine bir devlet üniversitesi olarak “galatasaray üniversitesi” ismini almıştır.

kurum, üniversite statüsü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve galatasaray lisesi ile ona bağlı olan galatasaray ilköğretim okulu da rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır. anılan kanunla yüksekokullar yerine fakülteler ihdas edilmiş; böylece 1992 tarihli anlaşma ve eşit temsilli komite kararları uyarınca “devlet bilimleri yüksekokulu” ve “mühendislik ve teknoloji yüksekokulu” olarak anılan birimler yerine aşağıdaki kurumlaşma gerçekleştirilmiştir.

galatasaray'da tüm eğitim-öğretim merhalelerini tamamlayabilmek adına bir üniversite kurulması fikrinin gerçekleştirilebilmesi için, mezunlar arasında bu konuda çalışan bir komisyon kurularak somut adımlar atılmıştır.

üniversite projesini benimseyen galatasaray lisesi mezunlarının konuya gösterdiği büyük ilgi sonucunda kurulan ve başkanlığını büyükelçi coşkun kırca’nın yürüttüğü “üniversite komisyonu”nda, prof. dr. yıldızhan yayla, prof. dr. barlas tolan, prof. dr. erdoğan teziç, prof. dr. tahsin yücel, prof. dr. niyazi öktem, prof. dr. ethem tolga, prof. dr. haluk erkut ve levent dilmaç yer almıştır. bu komisyonun yoğun çalışmaları sonucunda, özellikle büyükelçi coşkun kırca ile prof. dr. barlas tolan’ın özverili çalışmalarıyla kısa zamanda ayrıntılı bir proje ve program düzenlenmiştir. hazırlanan program, hem fransa hem de türkiye’de büyük destek görmüş ve çalışmalara dışışleri bakanlığı adına katılan büyükelçi selçuk incesu'nun başkanlığında heyetler arasında yapılan görüşmeler sonunda 6 aralık 1991 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. protokolün imzalanmasından önce dönemin cumhurbaşkanı turgut özal, haziran 1991 tarihinde elysée sarayı’nda françois mitterand ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmiştir. bu amaçla türkiye’yi ziyaret eden fransa cumhurbaşkanı mitterand, 14 nisan 1992′de galatasaray lisesi’ne gelerek, cumhurbaşkanı turgut özal ile birlikte türk dışişleri bakanı hikmet çetin ve fransız dışişleri bakanı roland dumas’nın imzaladığı galatasaray üniversitesi kuruluş belgesi imza töreninde hazır bulunmuştur.
böylelikle galatasaray lisesi mezunlarının önderliğinde hazırlanan proje, uluslararası bir tören ve belgeyle hukuksal kimliğini almış ve galatasaray üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak türk eğitim sistemine kazandırılmıştır. galatasaray üniversitesi, kuruluşundan itibaren bir kamu tüzel kişiliği olarak devlet üniversitesi statüsündedir ve devlet başkanlarının katılımıyla kurulan ilk ve tek yükseköğretim kurumudur.

17 haziran 1952 tarihli kültür anlasması ve 29 ekim 1968 tarihli teknik ve bilimsel işbirligi anlaşması ile, anlaşma ekini oluşturan mektup teatisi çerçevesinde, işbu anlaşmaların uygulama maddelerinin bazılarının işletilmesi suretiyle aralarındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla, galatasaray eğitim ve ögretim kurumu’na ilişkin olarak fransız cumhuriyeti hükümeti ile türkiye cumhuriyeti hükümeti arasinda 14 nisan 1992 tarihinde istanbul’da imzalanan ve 22 mayıs 1992 tarih 21235 sayılı resmi gazete’de yayınlanan anlaşma, özetle aşağıdaki esasları getirmiştir.

“eğitim ilkokuldan yükseköğrenime kadar uzanmaktadir. her iki hükümet bu kurumun işleyişinde işbirligi yapar.” (madde 1)

“kurum, türk kamu hukuku tüzel kisiligine haizdir. bu çerçevede idari ve eğitsel alanlarda bir özerk statü ile yönetilir.” (madde 2)

“kurum, lise’ye bağlı ilkokul, halen galatasaray adını taşıyan lise ve yükseköğretim birimlerini kapsar.” (madde 3)

“kurumun öğretim dili fransızca’dır.” (madde 4)

“kurumun anlaşmaya uygun olarak isleyisini sağlamak üzere bir eşit temsilli türk-fransız komitesi kurulur.” (madde 11)

galatasaray üniversitesi ile asagida isimleri gösterilen fransiz yüksekögretim kurumlari arasinda 13 aralik 1993 tarihinde bilimsel isbirligi anlasmasi yapilmasini öngören protokoller imzalanmistir.
université de provence (ais-marseille i)
université de paris i(panthéon-sorbonne)
université des sciences et technologie de lille
université de picardie jules verne
ecole internationale des sciences du traitment de l’information
ecole nationale supérieure de génie industriel (ensgi)de l’institut national polytechnique de grenoble (inpg)
institut d’etudes politiques de paris
fondation nationale des sciences politiques

toparlayarak belirtmek gerekirse istisnai olarak uluslararası bir anlaşmayla kurulan ilk türk yükseköğretim kurumu olma özelliği taşıyan galatasaray üniversitesi, bir devlet üniversitesidir ve tüm diğer devlet üniversiteleri gibi türk yükseköğretim mevzuatı’na tâbidir.