galatasaray’ın eski mezunları – Gala Sözlük
galatasaray'ın enderun-u hümayunu olduğu 1481 ile 1868 yılları arasında mezun olan şahsiyetler olup en önemlilerinin listesi aşağıda tarafımca verilmiştir;

1) sadrazam çorlulu ali paşa
2) sadrazam melek ahmet paşa
3) serasker mehmet sait paşa
4) kubbe veziri abdi paşa
5) vezir mustafa paşa
6) iran elçisi ve bosna beylerbeyi ismail paşa
7) hindistan elçisi maanoğlu hüseyin bey
8) başlala tayyar efendi
9) kazasker meclisi vükelaya memur hacı mustafa izzet efendi
10) nöbetçibaşı ali ağa efendi
11) sofu aziz efendi
12) hazine kethüdası ve kütüphane müdürü emin efendi
13) silahdar emin ağa
14) hafız ali efendi
15) kalpaklı hüseyin ağa
16) çuhadar şakir efendi
17) rasih efendi
18) ulemadan mehmet efendi
19) tarihçi ve şair abdi paşa
20) hattat izzet efendi
21) şair kemaleddin ağa
22) galatalı makbuli çelebi
23) hattat ve şair ahmet münir bahaeddin efendi
24) hattat mehmet hıfzı efendi
25) hattat mustafa efendi
26) hattat ahmet nazim efendi
27) hamit keskin ağa
28) şair nazif efendi