galatasaraylılar yardımlaşma vakfı – Gala Sözlük
galatasaray camiasının gelenek ve görenekleri, dayanışma ve arkadaşlık duygularını ilke edinerek, yalnızlık ve kimsesizlik sebepleri ile bakıma muhtaç duruma düşen galatasaray lisesi mezunlarının akrabalarının,yakınlarınının ve dostlarının galatasaraylılar yurdunun ortak giderlerine iştirak etmek koşuluyla veya varlıklarının tamamını veya bir kısmını galatasaraylılar yardımlaşma vakfına bağışlamak suretiyle her türlü endişeden uzak, huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini temin etme hedefi ve göreviyle 1977'de kurulmuş ve daha sonra galatasaray topluluğunun bir parçası haline gelmiş olan vakıftır.