Kullanım Koşulları – Gala Sözlük

Kullanım Koşulları

giriş

gala sözlük interaktif sözlük ve forum karışımı bir uygulamadır.

konu ve içerik kısıtlaması;

gala sözlük, galatasaray taraftarı vasıtasıyla önemli bir galatasaray ve spor bilgi kaynağı olmayı amaçladığından sözlük içinde konu ve içerik kısıtlaması vardır. gala sözlük’te içerik olarak sadece galatasaray’la, türk ve dünya sporuyla, kişileriyle ve olaylarıyla alakalı yazılar yazılabilir. Bu çerçeve dışında yazılan tüm yazılar “ilgi alanımız dışında” sebebiyle silinir.

kullanıcı sözleşmesi

tanımlar;

a) site deyiminden; www.galasozluk.com adresinde hizmet vermekte olan gala sözlük,

b) gala sözlük ve sözlük deyiminden; www.galasozluk.com adresinde yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet veren internet sitesi,

c) kullanıcı deyiminden; siteye giriş yapmış, üye olsun ya da olmasın siteyi kullanan bütün özel kişiler,

ç) üye deyiminden; üyelik formunu doldurup siteye üye olan özel kişiler anlaşılır.

d) girdi deyiminden; üyelerin sözlüğe girmiş olduğu en az bir cümleden oluşan manalı yazılar anlaşılır.

ana kurallar

hukukî ve cezaî sorumluluk ve yükümlülükler;

a) gala sözlük’ü kullanıcı, üye olarak kullanan kimseler sözlük kurallarına uymakla yükümlüdür. kurallardan haberdar olmamak kuralların bağlayıcılığına engel teşkil etmez. herhangi bir hukukî uyuşmazlıkta söz konusu kurallar esas alınır.

b) siteyi kullanan hangi sıfata sahip olursa olsun sözlük kurallarını kabul etmiş sayılır.

c) gala sözlük sitede yer alan yazıların yayınlanması için yer sağlayıcılık faaliyeti yürütmektedir.

ç) gala sözlük’te yazılan yazılar hiçbir denetime tabi olmadan yayınlandığı için yazılan yazıların hukukî ve cezaî sorumluluğu tamamıyla yazarına aittir.

denetim esası;

d) gala sözlük, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

e) gala sözlük, sitede yer alan hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, t.c. 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlarlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun”unun 8’inci ve 9’uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

f) gala sözlük’te yer alan yazıların hukukî ve cezaî denetimi gönüllü kimselerce gönüllülük esasına göre yürütülür.
trafik bilgilerini paylaşma yükümlülüğü

g) gala sözlük, herhangi bir hukukî ve yasal bir zorunluluğun söz konusu olması durumunda kullanıcıların ıp adresi, işlem zamanı ve sair suretteki trafik bilgilerini, kanun tarafından belirtilen yetkili makamlarla paylaşmakla yükümlüdür.

ğ) gala sözlük, kullanıcılarının trafik bilgilerini ilgili kanunda açıkça belirtildiği üzere belirtilen süre zarfında saklamakla yükümlüdür.

telif hakları ve alıntılar;

h) gala sözlük’te yayımlanmak üzere sunulan içerik “fikir ve sanat eserleri kanunu” çerçevesinde yazarına aittir ve kullanma ile telif hakkı da yazarındır.

ı) gala sözlük’te yer alan herhangi bir içerik kaynak gösterilmeden alıntılanamaz ve/veya yayınlanamaz.

i) gala sözlük’te yer alan bir içerik, ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak atıfta bulunulması şartıyla yayınlanabilir.

j) gala sözlük’te yazısını yayımlayan yazar sözlük’e yazısını herhangi bir ortamda çoğaltma, kopyalama, paylaşma hakkını süresiz ve bedelsiz olarak verir.

k) içeriğin silinmesi saklı kalmak kaydıyla, gala sözlük yazılan tüm yazıların kullanım hakkına sahiptir.

kişisel bilgileri paylaşmama yükümlülüğü ve sorumsuzluk alanı;

l) gala sözlük’e üye olurken paylaşılan yaş, cinsiyet, konum ve sair kişisel bilgiler istatistik amacı dışında kullanılamaz. bu bilgiler başka kişiler, kurumlar ve/veya kuruluşlarla paylaşılamaz. gala sözlük, mezkur bilgilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamakla ilgili teknik ve koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. ancak herhangi bir siber saldırı, hack ve sair durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerinin yasadışı yollarla çalınmasından doğacak zararlardan gala sözlük sorumlu tutulamaz.

m) gala sözlük içerisinde bulunan mesajlaşma arabirimi sözlük içerisinde basit şekilde haberleşmeyi sağlama amacıyla tasarlanmıştır. 30 günden eski, okunmuş gelen ve gönderilmiş mesajlar kendiliğinden silinmektedir. bu mesajlar veritabanında şifrelenerek tutulmazlar. herhangi bir saldırı sonucu bu mesajların yasa dışı yollarla çalınması halinde doğacak zararlardan gala sözlük sorumlu tutulamaz. gala sözlük moderatörleri özel mesajları göremez ve bunların hukuksal denetimini yapamaz. ancak şikayet üzerine adminlerin özel mesajları inceleme yetkisi vardır. özel mesajların ilgili kanunda belirtilen makamlarca talep edilmesi halinde mesajlar ilgili makamla paylaşılır.

n) gala sözlük; veritabanında yer alan herhangi bir verinin kaybolmasından doğan zararlardan, bağlantı ve yönlendirmelerden kaynaklı sorunlardan sorumlu tutulamaz.

üyelik koşulları

üyeliğin niteliği ve şartları;

a) gala sözlük’e üye olmak için galatasaraylı olmak gereklidir. üyeler, galatasaraylı olduklarını ikrar etmiş olurlar.

b) gala sözlük’e yazar olmak için gerçek kişi olmak gereklidir.

kullanıcı adının şahsîliği ve genel kurallara uygunluğu;

c) kullanıcılar; kullanıcı adı olarak kendilerinden başka bir üçüncü kişinin isim ve soy ismini seçemezler. sporcular tam isimleri de üçüncü kişi kapsamında değerlendirilir.

d) kullanıcı adı hukuka, genel ahlâk ve adaba ve kişilik haklarına aykırı olamaz.

e) yazarların kullanıcı adı değiştirmeleri mümkün değildir.

f) birden fazla hesap açtığı tespit edilen kişinin tüm hesapları silinir.

gala sözlük’ün üye ve kullanıcı üzerindeki hakları;

g) gala sözlük, yazar alım kriterleriyle ilgili seçim ve bu haklar üzerine değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

ğ) gala sözlük üyeliği, kurallara uyulmaması nedeniyle kapatılabilir.

kullanıcı grupları;

admin (galatasaray ağası)

a) gala sözlük üzerindeki tüm isim haklarına sahip kurucu kişidir.

b) gala sözlük admini ismailenver’dir.

c) admin, gala sözlük’ün geleceği ile ilgili kararlı almak hakları kendinde saklıdır ve bu yönde karar alabilir.

ç) sözlük admini aynı zamanda sözlük moderatörüdür.

moderatör (galatasaray aslanı)

a) sözlük işleyişini ve kurallarının uygulanmasını sağlayan, kurallara aykırı girdileri silme ve başlık düzenleme/taşıma yetkisine sahip, sözlük formatı dahilinde sözlükle ilgili tüm standartları sağlamakla yükümlü, takdir yetkisini yazılı sözlük kurallarına göre kullanan kişilerdir.

üye (galatasaray neferi)
a) sözlük bilgi hazinesini genişletmek için sözlükte yazılarını yayımlayan kimselerdir.

b) üyeler kendi girdilerini silme ve düzenleme haklarına sahiptirler. bir üyenin girdi sadece sözlük kuralarına uygun olmadığı gerekçesiyle moderatörler tarafından silinebilir. bunun dışında bir girdi yazarı dışında hiç kimse tarafından düzenlenemez yahut silinemez.

girdilerin silinme sebepleri;

aksi belirtilmediği takdirde herhangi bir silinme gerekçesi başlığı altında bulunan tüm bentlerdeki kurallar geriye yürür.

a) içerik başlıkla uyumlu değil

herhangi bir başlığa girilen girdide yer alan tanım, örnek, alıntı veya bkz’ın ilgili başlıkla, başlıktaki durumla alakalı olmadığı durumlarda girdi bu sebeple silinir.

b) ilgi alnımızın dışında

gala sözlük ilgi alanında olmayan girdiler bu sebeple silinir. gala sözlük ilgi alanı, “konu ve içerik kısıtlaması” ve “gala sözlük ilgi alanı” başlıklarında ayrıntılı şekilde işlenmiştir.

c) yazım ve imla hatası

yazım kuralarına özen gösterilmemiş, belli bir haddin üzerine noktalama ve imla hataları içeren girdiler bu sebeple silinir.

ç) belalı girdi

türkiye cumhuriyeti ilgili yasalarınca ceza ile müeyyidelendirilmiş hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden yazı, görsel ve sair içerik içeren yayınlar (entry’ler) bu sebeple silinir. aynı şekilde hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden başlıklar altına girilen yayınlar (entry’ler) da -içerik legal olsa bile- bu sebeple silinir.

d) nefret söylemi

bir kişi ya da zümreye; ait olduğu kimliği, inancı, politik görüşü, cinsiyeti gibi nedenlere saldıran; ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe dayalı türlü nefret biçimlerini yayan, savunan, haklı gösteren ya da buna teşvik eden her tür ifade biçimi gala sözlük’te nefret söylemi olarak tanımlanmıştır. bu tarz ifadeleri içeren yazılar gala sözlük’te “nefret söylemi” sebebiyle silinir.

e) küfür

her türlü küfür, küfür kısaltması ve küfür iması içeren girdiler silinir.

f) tehdit

başta üyelere olmak üzere herhangi bir gerçek yahut tüzel kişiliğe yapılan her türlü tehdit yahut tehdit iması içeren girdiler silinir.

g) gerçek dışı bilgi

gerçek dışı bilgi içeren girdiler silinir.

ğ) mükerrer

bir yazar aynı başlığa teknik sebeplerden dolayı aynı girdiyi birden fazla kez girerse, girilen ilk girdi dışındaki girdiler işbu sebeple silinir.

üye hesabının kapatılma (uçmağa varmak) sebepleri;

a) galatasaray’a, önemli şahsiyetlerine, değerlerine, galatasaray sporcusu veya yöneticisine doğrudan küfür ya da hakaret eden kişilerin hesapları kapatılır.

b) nefret söylemi gerçekleştirerek toplumu ayrıştıran tüm hesaplar kapatılır.

c) herhangi bir yolla galatasaraylı olmadığı tespit edilen ya da galatasaraylı olmadığını ikrar eden kişilerin hesapları kapatılır.

ç) sözlük üzerinden maç biletleri ve sair giriş kartları için karaborsa yapan ya da karaborsaya aracılık ettiği tespit edilen kişilerin hesaplar kapatılır.

d) birden fazla sözlük hesabı olduğu tespit edilen kişilerin tüm hesapları kapatılır.

e) girdi veya özel mesaj aracılığıyla site, şirket, ürün ve sair şeylerin reklamlarını yapan kişilerin hesapları kapatılır.

f) girdileri silindiği halde ısrarla küfürlü, tehditkar, belalı, gerçek dışı bilgi, ilgi alanı dışında veyahut nefret söylemi içeren girdiler girmeye devam eden üyelerin hesapları kapatılır.