Ağustos Böceği İle Karınca – Gala Sözlük
galatasaraylı büyük üstad fikret'in güzel şiiridir.

Karıncayı tanırsınız
Minimini bir hayvandır
Fakat gaayet çalışkandır
Gaayet tutumludur, yalnız
Pek hodgamdır, bu bir kusur:
Hodkam olan zalim olur.

Bir gün ağustos böceği
Tembel tembel ötüp durmak
Neticesi aç kalarak
Karıncadan göreceği
Bürudete bakmaz, gider
Bir lokma şey rica eder
Der ki: - Acıyınız bize
Coluk çocuk evde açız
Ianenize muhtacız.
Karınca bir yüreksize
Layık huşunetle sorar:
- Aç mısınız? Ya o kadar
Uzun, güzel günler oldu.
O günlerde ne yaptınız?
Böcek inler: - Açız, açız
Bakın benzim nasıl soldu
O günlerde gülen, öten
Sazla, sözle eğlenen ben
Bugün bakın ne haldeyim!
Vallah açız, billah açız,
Halimize acıyınız!
Karınca eğlenir: - Beyim,
şimdi de raksedin, ne var?
'Yazın çalan kışın oynar.'
Torrent-elmas ile fatih terim gibidir. Emektar fatih hoca didindi etti 3 yıllık yapılanma kurdu. Tembel ağustos böcekleri ise üstüne konmaya kalkıştılar. Ama ağustos böceklerinin bilmedikleri şey, futbol saz çalmaya benzemezdi. Hali ile beceremediler. Karınca elbet dönecek ve yarım kalan işleri yoluna sokacak.