Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim – Gala Sözlük
galatasaraylı büyük üstad fikret'in güzel şiiridir.

ana kimsin diye sorma meleğim
Pek güzel dinle de izah edeyim
Nam-ı nâçizime ‘Fikret’ derler
Şi’re de nisbetimi söylerler
Kaldığım varsa da gâh ekmeksiz
Kalmadım şimdiye dek mesleksiz
Nur bekler gibi nısf-ı şebde
Bekledim on iki yıl mektebde
Sonra çıktım ne için bilmeyerek
Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
Bab-ı Âli’ye müdavimlendim
Ehl-i namus diye mimlendim
Şimdi bir hayli eser sahibiyim
Ahmed Ihsan’da musahhih gibiyim
Saye-i lutf-i cihan-banide
Hocayım Mekteb-i Sultani’de…